E-faktura – ett krav vid offentlig upphandling

Efter den första april i år är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Detta efter att Riksdagen i juni 2018 beslutade att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling, SFS 2018:1277.

Lagkravet på att skicka och ta emot e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar.

Offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen.

Det ni kan göra:
• Fråga om er leverantör av ekonomisystem eller faktureringstjänst kan skicka e-fakturor i PEPPOL-nätverket enligt standarden BIS Billing 3

• Fråga era offentliga kunder om de har en fakturaportal, vilket är ett alternativ för att klara lagkraven om ni bara skickar ett fåtal fakturor till offentlig sektor.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har bra hjälpmedel för er som behöver lära er hur det går till.
Läs mer här.

Läs informationsblad här.