Almedalen – en plats för opinionsarbete och nya kontakter!

Almedalen är en plats dit både politiker, opinionsbildare och aktörer från olika branscher reser för att ta chansen att diskutera och debattera angelägna samhällsfrågor. Så gör även Måleriföretagen i Sverige.

Ett av Måleriföretagens viktigaste uppdrag är att arbeta för att förbättra och utveckla förutsättningarna för måleribranschen i Sverige. Därför är vi även i år på plats i Almedalen. Pontus Sjöstrand, vd för Måleriföretagen, kommer under några intensiva dagar att samtala med både nya och redan välbekanta personer som är relevanta för organisationens verksamhet.

På vilket sätt har medlemmarna nytta av att Måleriföretagen är i Almedalen?

- Här finns möjlighet att på ett enkelt sätt delta i olika forum med till exempel politiker, beslutsfattare och representanter från både myndigheter och byggsektorn. Det är en effektiv mötesplats och Måleriföretagens jobb i Almedalen är att lyfta frågor som är viktiga för just måleribranschen och våra medlemmar och se om vi kan hitta nya vägar framåt, kanske via nya kontakter. Det kan handla om allt från rotavdraget och sund konkurrens till frågor om hur vi ska säkerställa framtidens kompetensförsörjning.

Vilken är din viktigaste uppgift?

- Mitt främsta uppdrag i Almedalen är att sätta måleribranschens frågor på agendan. Det gör jag bland annat genom att träffa aktörer och organisationer som vi redan har kontakt med men också genom att hitta nya samarbeten. Utöver att vara en plats för nätverkande och påverkansarbete ser jag Almedalen som en inspirationskälla som kan ge nya idéer och tips på hur du kan hantera olika utmaningar och frågor.

Byggsektorn inom Svenskt Näringsliv arrangerar tillsammans ett byggmingel. Vad vill du att den aktiviteten ska utmynna i?

- Till byggminglet är representanter från myndigheter och byggsektorn, politiker och beslutsfattare inbjudna. Det har tidigare år varit en uppskattad tillställning som öppnar upp för nya möten med personer relevanta för vår verksamhet som jag sedan hoppas kunna träffa igen i höst. Vi har även en panel som spanar och spekulerar kring den kommande veckan.

 Pontus Sjöstrand, Måleriföretaten och Joakim Stenberg Takentreprenörerna

Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige och Joakim Stenberg, Takentreprenörerna i Almedalen.