Märket är satt i avtalsrörelsen

Idag har parterna inom industrin kommit överens om ett avtal. Därmed har de satt märket för årets avtalsrörelse. Det säger Svenskt Näringslivs vice VD Peter Jeppsson i en kommentar till dagens avtal.

– 6,5 procent på 3 år är det märke som andra branscher och sektorer måste respektera i sina förhandlingar. Nivån på dagens avtal innebär inte den tydliga nedväxling som skulle behövas för att stärka Sveriges konkurrenskraft, men är trots allt ett steg i rätt riktning. Arbetsgivarna inom industrin bjöd i förhandlingarna 4,5 procent på tre år. Samtidigt skapar treåriga avtal förutsättningar för värdefull stabilitet och långsiktighet i en tid av betydande osäkerhet i vår omvärld.

– Avtalen inom industrin innehåller en mindre låglönesatsning. Sådana har förekommit tidigare och skadar den svenska arbetsmarknadens funktionssätt. Låglönesatsningen ryms inom det kostnadstak som märket utgör.

– I ett exportberoende land som Sverige är det bara exportföretagen som direkt känner av vilka lönekostnader de klarar i förhållande till konkurrenter i andra länder. Därför måste deras förutsättningar avgöra nivån på märket. Detta är en ordning som i mer än två decennier inneburit betydande reallöneökningar. Utan den ordningen riskerar vi en huggsexa som kostar både företag och jobb.