Huvudförhandling i Tyco-målet klar!

Den 28 och 29 oktober höll Arbetsdomstolen huvudförhandling i det så kallade Tyco-målet.

Målet handlar om huruvida resor till och från arbetsplatserna utgör arbetstid eller inte och Arbetsdomstolen gör en prövning av gällande EU-regelverk och kollektivavtal.

Dom i målet väntas den 18 december.