"Vi har inte råd att missa den kompetens som finns!"

Nyligen presenterade regeringen nya mål för att öka mångfalden i byggbranscen. 25 procent av de som nyanställs i bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030. En välkommen målsättning då det behövs fler kvinnor i alla byggyrken, skriver Jonas Lindberg, Måleriföretagen, i tidningen Byggindustrin.

Måleriföretagen kan stolt konstatera att måleriyrket lockar både kvinnor och män. Runt 50 procent av alla kvinnor som söker sig till Bygg- och anläggningsprogrammet i gymnasiet väljer måleriinriktningen. Men det krävs fler åtgärder och ett långsiktigt arbete för att måleribranschen ska uppnå en god mångfald, skriver Jonas Lindberg, utbildningsansvarig Måleriföretagen.

Läs hela artikeln här.