Mer ordning och reda med ny månadsrapportering

I budgetpropositionen för 2017 avser regeringen att införa en månadsrapportering av skatter och löner på individnivå. Det nya systemet ska införas stegvis från och med 1 juli 2018.

Arbetsgivare och andra utbetalare ska enligt förslaget lämna dessa uppgifter i en arbetsgivardeklaration istället för i en kontrolluppgift. En arbetsgivardeklara­tion lämnas varje månad till skillnad från de kontrolluppgifter om utbetalda ersättningar och skatteavdrag på individnivå som idag lämnas en gång per år.

Vi är mycket positiva till förslaget som starkt skulle bidra till minskat skattefusk. Vi inom Byggbranschen i Samverkan har drivit den här frågan i många år, så vi är givetvis glada att vi nu får gehör från regeringen.  Det här blir ytterligare ett verktyg för att skapa sund konkurrens, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.