Framtidsgruppen 2017

Framtidsgruppen anordnas i år på Wenngarn hotell och konferens utanför Sigtuna den 21-22 november.

Måleribranschen behöver bra chefer och engagerade medarbetare

Måleriföretagen driver sedan många år ledarskapsnätverket Framtidsgruppen och vi satsar stort på att utveckla de som har ledande befattningar hos våra medlemsföretag. Vi vill utveckla dig som chef och i förlängningen bidra till att medlemsföretagens ledarkompetens och affärsmannaskap stärks. I år bjuder vi in till två centrala träffar som båda kretsar kring temat medarbetarengagemang, lojalitet och prestation.

Program för dig som Vd eller arbetsledare 

Framtidsgruppen innehåller två delprogram, ett Vd-program och ett arbetsledarprogram. På så vis hoppas vi kunna erbjuda innehåll som ska passa alla - oavsett var man befinner sig i sin utveckling som chef eller vilken befattning man har. Båda programmen genomförs parallellt, vid samma tillfälle, så att möjligheterna till erfarenhetsutbyte programmen emellan blir så stor som möjligt. 

Programinnehåll

Under höstmötet ska vi fördjupa oss i hur man kan arbeta för att främja lojalitet hos medarbetare och kund. Vi bryter ner begrepp som beteendelojalitet och varumärkeslojalitet för att koppla dessa till praktiska hjälpmedel för dig att driva dessa frågor i ditt företag. Vi kommer också att fördjupa oss i hur innebörden av dessa begrepp påverkar ditt ledarskap, affärsmannaskap samt hur du genom detta arbete kan utveckla engagemang och prestation hos dina medarbetare. Du kommer att få ta del av både inspirationsföreläsningar och workshops.

För mer information och anmälan klicka här.