Pressmeddelande: Måleriföretagen spegellockoutar efter varsel från Målareförbundet

Arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen har beslutat att varsla om spegellockout från den 22 maj  klockan 10.00 . Spegellockouten är ett direkt svar på Svenska Målareförbundets stridsåtgärder med ett omfattande varsel om strejk och blockad. Målareförbundets varsel berör minst 500 arbetsplatser och två hela företag som helt får stänga sin verksamhet.

- Som bransch- och arbetsgivarorganisation måste vi ta tillvara våra medlemmars intressen. Att göra en spegellockout är därför helt nödvändigt. Måleriföretagen har under hela förhandlingsperioden arbetat hårt för att parterna skulle kompromissa och därmed kunna nå en överenskommelse. Jag kan bara beklaga att Målareförbundet är ett stridslystet fackförbund som väljer konflikt före förhandling i år igen, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i  Sverige. 

Spegellockouten är en neutraliseringsåtgärd för de företag som redan omfattas av varslet och innebär ingen upptrappning av konflikten. Lockouten omfattar enbart arbete som utförs av Svenska Målareförbundets medlemmar på det företag och de arbetsplatser som omfattas av förbundets eget varsel.

Genom spegellockouten får Måleriföretagen möjlighet att behålla viss kontroll över processen. Måleriföretagen tar i och med lockouten över det primära ansvaret för att bevilja dispens för de arbeten som omfattas av lockouten.

Dispens från lockouten kommer att ges för arbeten som påtagligt påverkar verksamheten inom särskilt samhällsviktiga funktioner som vård, äldreomsorg, barnomsorg, skola samt känslig produktion främst inom den exporterande konkurrensutsatta industrin.

Se konfliktobjektslista från Svenska Målareförbundet avseende uttagna företag.  

Björn Hellman
VD

Skicka e-post