Pressmeddelande: Tanklöst varsel från Målareförbundet

Efter att ha förhandlat intensivt sedan den 18 april har Svenska Målareförbundet idag varslat om konflikt gällande måleriavtalet. Detta trots att Måleriföretagen redan tidigt i förhandlingarna släppt sitt yrkande om en arbetsgrupp avseende debitering av mätningsavgifter samt presenterat flertalet bud som ligger väl i linje med vad Målarförbundet vill ha. Målareförbundet väljer nu att rikta sitt varsel mot bl.a. Måleriföretagens yrkande om en mer flexibel arbetstidsförläggning, något som i själva verket skulle gynna medarbetarna.

- Jag är besviken, om än inte förvånad, över fackets agerande. Deras varsel bygger på medvetet felaktiga tolkningar av våra avsikter. Vi har under hela förhandlingen försökt att gå Målareförbundet till mötes och komma fram till en överenskommelse som gynnar bägge parter. Men Målareförbundet har inte varit intresserade av att kompromissa. Att Målareförbundet vill lösa förhandlingen genom stridsåtgärder är enbart destruktivt och något som hela branschen förlorar på, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige.

Måleriföretagen har i sitt senaste bud bland annat erbjudit en låglönesatsning, förbättrad pension, riktade satsningar på prislistan och utökad arbetstidsförkortning. I budet finns också gemensamma utvecklingsområden med satsningar på arbetsgrupper kring ökad jämställdhet och framtida kompetensförsörjning.

- Att måleribranschen står inför en konflikt i år igen är mycket olyckligt. Dessutom kommer både arbetsgivare och deras medarbetare få ett sämre avtal nu än om vi hade lyckats nå en överenskommelse på egen hand. Vi har tagit ett grepp kring stora och viktiga frågor för branschen, och det bud vi presenterade var till stora delar en fördel för medarbetarna. Jag är därför ganska övertygad om att Målareförbundet gör många av sina medlemmar besvikna, säger Björn Hellman.

Om stridsåtgärderna träder i kraft sker det i ett första skede den 22 maj klockan 10.00. Detta berör långt över 500 arbetsplatser och två företag som får stänga hela sin verksamhet.

Nu kommer Medlingsinstitutet att kopplas in.

Ta del av Målareförbundets  varsel inklusive uttagna företag och arbetsplatser

Ta del av Måleriföretagens  bud i sin helhet på vår avtalswebb.

Måleriföretagens bud i korthet

- Treårigt avtal, som motsvarar ett värde om 6,5 procent

- Löneökningar om minst 696 kronor per månad

- Låglönesatsning enligt Målareförbundets önskemål

- Utökad arbetstidsförkortning med 6 timmar, till totalt 40 timmar enligt Målareförbundets önskemål

- Utökad pension med 0,5 procent, till totalt 1,0 procent enligt Målareförbundets önskemål

- Riktade höjningar på prislistan enligt Målareförbundets önskemål

- Gemensam arbetsgrupp som ska arbeta aktivt för en mer jämställd måleribransch

- Möjlighet för medarbetare att komma överens om individuella arbetstider - vilket innebär större möjligheter för de anställda att skapa balans mellan arbete och privatliv

- Möjlighet att få lön utbetalad i samband med semestern, vilket innebär löneutbetalningar alla 12 månader under året, om medarbetaren så önskar

För kommentarer, kontakta Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige på 070-934 90 15 eller bjorn.hellman@maleriforetagen.se

 

Björn Hellman
VD

Skicka e-post