Angående vårdskatt för privat hälso- och sjukvård

Riksdagen har beslutat att alla som har privat hälso- och sjukvård som betalas av arbetsgivaren, ska bli förmånsbeskattade. Det handlar till exempel om anställda som har en privat sjukvårdsförsäkring som jobbet betalar för. Men företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering är undantagna och omfattas inte av den nya skatten.

Regeringen har angivit att den här lagändringen syftar till att jämställa vårdförmåner med andra löneförmåner, och att det inte ska vara möjligt att undgå beskattning av arbetsinkomster genom att arbetsgivaren istället för kontant lön utger natura förmåner.

Insatser som är fortsatt skattefria

Företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering är fortsatt skattefria. Här handlar det om insatser som arbetsgivaren har en skyldighet enligt lag att erbjuda arbetstagaren eller insatser som arbetsgivaren ändå åtar sig att göra. Till exempel åtgärder för att undvika sjukfrånvaro eller underlätta en tidig återgång i arbete, sådana insatser borde kunna antas vara omfattade av skattefrihet.

För mer information, läs här eller kontakta vår jour för arbetsgivarfrågor.