Gör du personalförändringar nästa år – kontakta FORA!

Nu är avgifterna som tas in genom FORA fastställda. Det underlag som FORA fakturerar efter är den lönenivå som företaget slutredovisar för 2017, med ett genomsnittligt påslag för de löneökningar som beräknas för 2018.

Här är det viktigt att företag som antingen minskar eller ökar sin personalstyrka under 2018 i relation till 2017 omedelbart kontaktar FORA. Detta för att inte behöva få kraftiga förändringar i slutfakturan för 2018. FORA kommer att skicka ut slutfakturan för 2018 under det första kvartalet 2019.

Du kontaktar FORA via deras hemsida. Gå in på:
Mina sidor i tjänsten Preliminära löneuppgifter med den inloggning Du fått av FORA.

Avgifter

Avgifter är det uttag som har förhandlats fram mellan oss och Svenska Målareförbundet under ett antal avtalsförhandlingar, för 2018 gäller:

  • Särskilt tillägg 1,218 procent varav 0,066 procent moms (1,152 procent exkl moms)
  • Mätningsavgift 1,775 procent varav 0,355 procent moms (1,42 procent exkl moms)
  • Extra pensionsavsättning 0,77 procent under hela året

Då FORA inte kan hantera två olika nivåer för en post under ett och samma kalenderår så har pensionsavsättningen jämkats, så att den för ett helt år motsvarar det som parterna fastställt i avtalsförhandlingarna.

Premier

Information om premier hittar du på FORAs hemsida