Måleriföretagen om IER:s nya rapport!

Idag presenterade Industrins ekonomiska råd, IER, sin årliga rapport ”Klimatet, teknologin, demografin och produktiviteten” om tillståndet för svensk ekonomi och industri. Bland dem som var på plats vid presentationen var Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

På uppdrag av Industrirådet sammanställer varje år Industrins ekonomiska råd en rapport om svensk och internationell ekonomi samt om den svenska industrins utveckling.

-  Rapporten utgör en viktig grund inför kommande avtalsrörelse. Den innehåller analyser som är relevanta när det gäller de ekonomiska förutsättningarna för industrin, bygg- och installationssektorn och svenskt näringsliv i stort, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

Några slutsatser i årets rapport är att Sverige har flera konkurrenskraftiga företag och att vi har en roll att spela när det gäller klimatsmarta lösningar för länder med stora utsläpp och som står inför stora investeringsbehov i förnybar energi och elektrifiering.

Rådet gör också bedömningen att artificiell intelligens, AI, fortfarande är i inledningen av sin utvecklingskurva och man ger en nyanserad bild av potentialen för tillverkningsindustrin. Samtidigt kan AI spela en roll för sektorer som sjukvård, detaljhandel och offentliga myndigheter.