Begäran om förhandling från Svenska Målareförbundet

Måleriföretagen har idag mottagit en begäran om kollektivavtalsförhandlingar från Svenska Målareförbundet. Detta innebär att avtalsförhandlingarna kring måleriavtalet har startat rent officiellt. Målareförbundet har begärt förhandling betydligt tidigare än vanligt vilket är något Måleriföretagen ser som mycket positivt. 

- Att Målareförbundet har begärt förhandling så pass tidigt kommer att ge oss utrymme att i lugn och ro diskutera våra respektive frågor. Vi ser fram emot att påbörja dialogen och att årets förhandling ska ske i positiv anda, säger Rolf Bladh, förhandlingschef på Måleriföretagen i Sverige.

Målareförbundet har nu sex veckor på sig att presentera sina yrkanden.