Måleriföretagen i Sveriges huvudyrkande överlämnat

Efter att ha analyserat de yrkanden som Målareförbundet har presenterat, kan vi konstatera att de motsvarar en kostnadsökning på mer än 20 procent. Vår bestämda uppfattning är att parterna ska respektera det utfall som industrisektorn sätter (märket) avseende kostnadsnivå och avtalsperiod.

Vårt yrkande avser villkoren för hur Målerifakta ska ta betalt för sina tjänster.

Vi vill göra en förändring av avtalet som innebär att Målerifakta enbart skall ta betalt för de tjänster som utförs istället för som idag, när samtliga företag belastas oavsett om de använder mätningstjänster eller inte. Enligt vår uppfattning är det både oetiskt och direkt felaktigt att belasta en hel bransch med kostnader för tjänster som man inte utnyttjar. Detta särskilt då Målerifakta redovisar stora vinster år efter år.

Läs vårt huvudyrkande i sin helhet >>