Måleriföretagen överlämnar bud till Svenska Målareförbundet

Läget i avtalsförhandlingarna med Svenska Målareförbundet

Måleriföretagen överlämnar bud till Svenska Målareförbundet

Målareförbundet överlämnade sina yrkanden till oss den 9 februari. Vi på Måleriföretagen överlämnade våra huvudyrkanden den 22 februari. Parterna har sedan dess fört konstruktiva samtal om respektive organisations yrkanden och ståndpunkter i olika frågor. Realförhandlingar inleddes den 18 april. Sedan dess har vi samtalat regelbundet och utvärderat varje yrkande i detalj. Under vägens gång har parternas yrkanden korrigerats, vissa har tillkommit och andra har prioriterats bort - detta för att uppnå en balans mellan respektive parts önskemål om förändringar i nuvarande avtal.

Hela vår förhandlingsdelegation är på plats sedan i måndags, och efter en lång och grundlig förhandlingsperiod har vi nu inlett slutförhandlingar. Under eftermiddagen kommer Måleriföretagen att överlämna ett bud till Svenska Målareförbundet. För att nå en uppgörelse måste budet bestå av ett innehåll som kan accepteras av bägge parter. En förhandling är ett givande och tagande, och målet är naturligtvis att bägge parter ska gå ut som vinnare. Det bud vi nu överlämnar till Målareförbundet är därför väl avvägt för bägge parter. Nu hoppas vi att Målareförbundet vill ta sitt ansvar och knyta en överenskommelse kring ett avtal som gynnar hela måleribranschen.