Målaremästare Kenneth Aronsson har avlidit

Målaremästare Kenneth Aronsson har avlidit den 22 april. Kenneth Aronsson var en av de tunga bakgrundspersonerna till bildandet av Måleriföretagen i Sverige 2015.

Som representant för måleribranschen drev han i mer än tre decennier många frågor för att lyfta fram måleriets betydelse.

Kenneth Aronsson blev 70 år.