Tjänstemannaavtalen klara

Vi har idag tecknat avtal med tjänstemannaförbunden, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.

Det traditionella löneavtalet med Unionen är det enda som är siffersatt och det håller sig inom det av industrin satta märket på 2,2 procent.

Avtalsperioden löper mellan 1 maj 2016 och 30 april 2017.

Några kortfattade punkter ur respektive avtal:
Ledarna

  • Sifferlöst processlöneavtal (tillsvidare)
  • Fortsatt partsarbete för att utveckla den lokala lönebildningen
  • Fortsatt partsarbete för hållbara chefer
  • Ytterligare avsättning till delpension om 0,2 %

Sveriges Ingenjörer

  • Sifferlöst processlöneavtal (tidsbegränsat)
  • Fortsatt partsarbete för att utveckla den lokala lönebildningen
  • Ytterligare avsättning till delpension om 0,2 %

Unionen

  • Sifferlöst alternativt processlöneavtal
  • Det traditionella löneavtalet – allmän pott om 1,5 % och löneöversyn värderad till 0,5 %

Ytterligare avsättning till delpension om 0,2 %

Du hittar avtalen i sin helhet på vår medlemssida >>