Pressmeddelande

Svenska Målareförbundet har idag sagt upp Måleriavtalet. Detta innebär att den fredsplikt som annars gäller mellan parterna försvinner den 1 april. Uppsägningen är på många sätt anmärkningsvärd. Den kommer bara två dagar efter det att Målareförbundet, den 9 mars, presenterade sina detaljerade yrkanden inför årets förhandlingar. Förbundet väljer alltså att redan innan parterna har haft förhandlingar kring det bud som de själv har lagt vidta åtgärder. Måleriföretagen har inte haft möjlighet att vare sig analysera Förbundets yrkanden eller lämna sina egna förslag till ett nytt avtal.

- Målareförbundets agerande är anmärkningsvärt, säger Rolf Bladh, förhandlingschef på Måleriföretagen. De väljer att inleda årets förhandlingar med en direkt konfrontation och vill nu förhandla med oss under ett konkret hot. Detta är mycket beklagligt.  

 En av de frågor som Målareförbundet har valt att göra till stridsfråga i årets förhandling är att det avtal om lönestatistik som ingicks 2013 är felaktigt.

- Vi har ett, av båda parterna undertecknat avtal, om hur lönestatistiken inom vår sektor ska användas, säger Rolf Bladh. Att nu hota med konflikt för att vi inte är överens om vad vi var överens om 2013 måste vara obegripligt för alla som riskerar att drabbas av en konflikt redan om några veckor.

För mer information eller frågor, kontakta Rolf Bladh förhandlingschef Måleriföretagen i Sverige, på 0770-93 90 65