Rätt rustad för att kunna rädda liv!

Har ni bra förbandsmateriel på arbetsplatsen? Finns det en hjärtstartare? Vet alla på arbetsplatsen vad man gör vid ett hjärtstopp? Att ha bra förbandsmaterial och en hjärtstartare på arbetsplatsen kan innebära skillnaden mellan liv och död. Nu har vi tecknat ramavtal med ett företag som i snart 30 år har hjälpt andra företag att få en säkrare arbetsmiljö.

Genom Första hjälpencentrum får vi en leverantör av både utbildning och utrustning inom första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR).
Läs mer om ramavtalet här, få kontaktuppgifter och skaffa kundnummer för att kunna handla till medlemsrabatt.