”Vi måste ha ett system som är i takt med tiden”

Vi måste ha ett system som är i takt med tiden så att företagen kan investera, utvecklas och i förlängningen skapa sysselsättning, säger Måleriföretagens nya VD Pontus Sjöstrand i en intervju i tidningen Lag & Avtal.

Pontus Sjöstrand, som tillträder som VD för Måleriföretagen den 14 maj, menar att det är viktigt att det finns ett fungerande företagsklimat med bra och stöttande regelverk som är i harmoni med den svenska modellen.

Han gillar att Måleriföretagen är både en bransch- och arbetsgivarorganisation och ser bland annat framför sig fortsatta satsningar på bland annat ROT-avdraget och villkoren i kollektivavtalet som han menar behöver vara i harmoni med tiden.