Industriavtalet klart

Parterna inom industrin har kommit överens om nya avtal som innebär en total kostnadsökning om 5,4 procent för de nästkommande 29 månaderna.

- Det är bra att ett normerande industriavtal är på plats och att parterna inom industrin har tagit sitt ansvar för en fortsatt ansvarsfull lönebildningsprocess, vilket också är grunden för att skapa en återhämtning av den svenska ekonomin. Även om nivån kan diskuteras är ramarna nu satta för vad som är märket i avtalsrörelsen och därmed vet vi vad som gäller i våra fortsatta förhandlingar med Målarna, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen.

- För våra medlemsföretag är det alltid bra med en lång planeringshorisont och därmed är det positivt med ett långt avtal. Nivåerna kan man alltid diskutera men det viktiga är att industrins märke är satt och att det respekteras av arbetsmarknadens samtliga parter i de fortsatta förhandlingarna, säger Camilla Hedström, förhandlingschef Måleriföretagen.