Jan-Olof Jacke ny vd för Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv har utsett Jan-Olof Jacke till ny vd. Idag är han vd för AstraZeneca AB där han haft flera olika positioner sedan 1999. Måleriföretagen i Sverige välkomnar Jan-Olof Jacke och anser att det är bra att en ny vd nu är utsedd som tar över efter Carola Lemne.

- Idag står Sverige inför många utmaningar och Svenskt Näringsliv har en nyckelroll för framtidens näringsliv. Därför är det bra att processen med att utse en ny vd för organisationen är klar. Vi välkomnar Jan-Olof Jacke och ser fram emot ett bra samarbete, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

Jan-Olof Jacke kommer tillträda som vd för Svenskt Näringsliv senare under året.