Medlare utsedda

Medlare Anders Forsberg och Inger Jonasdotter är nu utsedda och förordnade i målerikonflikten. De börjar sitt arbete nu på måndag den 15 maj.