Måleriföretagen i Almedalen

Hallå där Jonas Lindberg, utbildningsansvarig Måleriföretagen i Sverige, som är i Visby för att under några dagar vara med under Almedalsveckan.

Varför är du i Almedalen?
- För att Almedalsveckan är en fantastisk möjlighet till kompetensutveckling. Det erbjuds en massa intressanta föreläsningar och jag får även möjlighet att utöka mitt nätverk, något jag har nytta av i mitt arbete för Måleriföretagen.

Vad kommer du att göra?
- Jag kommer att lyssna på föreläsningar, träffa branschkollegor och diskutera kompetensutvecklingsfrågor.

Du jobbar framförallt med utbildningsfrågor, är det något inom det området som du anser är särskilt viktigt att diskutera under Almedalen?
- Särskilt intressant tycker jag är att diskutera hur vi får fler ungdomar att välja yrkesinriktade program i gymnasiet. Det är också intressant att dra nytta av andra branschers erfarenheter från arbete med kompetensförsörjnings- och mångfaldsfrågor. 

Vad hoppas du på att ditt besök i Almedalen kommer att leda till för Måleriföretagen?
- Framför allt vill jag få nya idéer och nya kontakter som jag kan använda och arbeta vidare med.