Kan ökade resurser till lärlingsutbildningen ge motiverade elever?

I en artikel i Dagens Nyheter i förra veckan för Carl Bennet, Åsa Fahlén och Johan Trouvé fram flera åtgärder fram som ska förbättra kvaliteten i skolan och lärlingsutbildningen. Måleriföretagen håller med artikelförfattarna om de åtgärder som presenteras och att det lärlingssystem som redan finns kan användas bättre. Men frågan är i vilken ände vi ska börja för att få skoltrötta ungdomar att känna motivation inför en utbildning.

Ett utbyggt lärlingssystem är visserligen ett sätt att försöka entusiasmera skoltrötta tonåringar men även yrkesinriktade utbildningar kräver engagemang och motivation. Den gymnasiala lärlingsutbildningen är tuff, på många sätt tuffare än den skolförlagda utbildningen, och inte ett självklart val för den som är trött på skolan. De flesta val vi gör i livet grundar sig på vilken syn vi har på alternativen men också på intresse. Därför behöver vi inom branschen snarare höja yrkesutbildningarnas status och visa på attraktiva yrken.

Ett sätt att höja yrkesutbildningarnas status är att locka fler engagerade elever från högskoleförberedande program till våra yrkesutbildningar.  Motiverade elever med stort engagemang är de bästa ambassadörerna för måleriyrket. De kan bli förebilder som väcker nyfikenhet hos potentiella lärlingar. Och det är nyfikenheten vi är ute efter – för det är när den dyker upp som lusten att veta och lära mer tar över. I takt med att kunskaperna ökar kan också självkänslan och lusten tillta. På samma gång får branschen ett bra rekryteringsunderlag till en teknik- och kunskapsintensiv bransch, något som kommer att behövas om vi ska kunna hantera framtidens utmaningar inom byggbranschen.

Men vi behöver också visa på måleriyrket som ett attraktivt yrkesval. Som målare får du ett yrke där du kontinuerligt utvecklas och lär dig nya saker. Du kan specialisera dig på särskilda behandlingar eller utveckla ditt ledarskap som arbetsledare. Här finns möjligheter att jobba nära arkitekter, inredare, kulturarbetare och ingenjörer. Det är ett kreativt, praktiskt yrke med bra framtidsutsikter då det idag råder stor brist på målare. Här behöver både fackförbund och arbetsgivarorganisationer hitta lösningar tillsammans så att vi kan möta morgondagens utmaningar och de parametrar som är viktiga för ungdomar som väljer yrke och utbildning.

Det är inte ovanligt att osäkerheten inför den egna framtiden är stor hos en 15-åring och Måleriföretagen håller med skribenterna om vikten av att få fler unga att känna framtidstro och motivation. Det är nödvändigt både ur ett individperspektiv men också för branschens framtida kompetensförsörjning.

Jonas Lindberg, utbildningsansvarig Måleriföretagen i Sverige

 

Läs artikeln av Carl Bennet, industriledare, Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund och Johan Trouvé, vd Västsvenska handelskammaren här.