1 juli tar Skatteverket ut avgifter om lagen om personalliggare inte följs

Vilka erfarenheter har du från de första fem månaderna med personalliggare i byggbranschen?

– Under januari var det mycket förberedelser och utbildning. Kontrollerna kom igång i början av februari och vi inledde med föranmälda besök på byggarbetsplatser som var registrerade i vårt system. Från den 1 april har vi i huvudsak gjort oanmälda kontrollbesök samt letat efter pågående byggen som inte registrerats i vårt system. Vi påför inga kontrollavgifter under första halvåret 2016 men vi påpekar fel och brister och kommer att följa upp så dessa blir åtgärdade.

– Med facit i hand kan vi konstatera att det har funnits grund för avgift vid det stora flertalet av våra kontrollbesök. Det är framförallt två områden som sticker ut; dels verksamma personer som inte är registrerade i personalliggaren och dels svårigheter att få tillgång till personalliggaren. Det sistnämnda beror ofta på att kontaktpersonen som angivits i bygganmälan inte är tillgänglig eller inte känner till sin roll. Det har även förekommit viss teknisk problematik för Skatteverket att ta emot informationen men detta ska vara löst nu.

Vilka råd vill du ge inför ett oannonserat kontrollbesök av Skatteverket?

– Ordna rutiner så att verksamma personer registrerar sig i personalliggaren och se till att den finns tillgänglig när Skatteverket kommer på besök. Vissa aktörer har sett vår mjuka linje som ett halvårs dispens och ligger därför efter i förberedelserna. Vi har inte för avsikt att förlänga den mjuka linjen utan kommer att börja ta ut kontrollavgifter vid halvårsskiftet som planerat. Vi har en god dialog med byggbranschen och får ett bra bemötande ute på arbetsplasterna, jag hoppas att det fortsätter framöver.

Fakta:

Den 1 juni hade 17 500 byggarbetsplatser registrerats i Skatteverkets system med anledning av lagen om personalligare. Under första halvåret 2016 har Skatteverket kontrollerat närmare 6000 företag vid sina arbetsplatsbesök.

Intervjun gjordes av Byggbranschen i samverkan - BBIS.