Medlare utsedda i måleriförhandling

Medlingsinstitutet utser Kurt Eriksson och Åsa Kjellberg Kahn att medla i arbetstvisten mellan Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige i förhandlingarna om nytt kollektivavtal.

Kurt Eriksson är tidigare bland annat chefsjurist på Medlingsinstitutet.

Åsa Kjellberg Kahn är tidigare bland annat förhandlingschef på Installatörsföretagen.

Ett inledande möte med medlarna kommer att äga rum idag, måndag den 23 november. Därefter kommer medling att inledas senare under veckan.

Målarnas stridsåtgärderna träder i kraft den 1 december klockan 14.00.