Paus i förhandlingarna för måleriavtalet

Målareförbundet begärde idag paus i förhandlingarna med Måleriföretagen. Målareförbundet har också förkastat det bud som Måleriföretagen överlämnade under gårdagen. I nuläget finns inget bestämt datum för när förhandlingarna kommer att återupptas.

- Bägge parter behöver mer tid med sin respektive delegation. I årets förhandlingar har det funnits en gemensam vilja att få till ett bra kollektivavtal för bägge parter och vi anser att vi har kommit en bra bit på väg. Men Målareförbundet upplever att det finns felaktigheter i underlaget som naturligtvis måste utredas vidare. Vår förhoppning och ambition är fortfarande att vi ska kunna nå en överenskommelse som bägge parter ska kunna ställa sig bakom, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.

Nuvarande avtal löper ut den 30 april. Det gamla avtalet gäller tills dess att ett nytt avtal tecknas.