Idag är det kollektivavtalets dag!

Idag omfattas ca 90 procent av svenska arbetstagare av något kollektivavtal. Kollektivavtal är någonting många av oss kanske tar för givet. Men det finns flera anledningar till att uppskatta den överenskommelse som ett kollektivavtal innebär.

I över hundra år har Sveriges arbetsmarknad präglats av den så kallade decemberkompromissen. Den kom till i samband med en konflikt mellan arbetstagare och arbetsgivare i Kosta, Småland 1906. Där och då träffades en överenskommelse som gav arbetstagarna rätt att organisera sig. Samtidigt fastställdes principen om arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Det här blev grunden för dagens kollektivavtal.

Det skulle sedan dröja över 30 år innan de nuvarande principerna för kollektivavtal med fredsplikt slutligen fastställdes mellan dåvarande Sveriges Arbetsgivarförening, SAF och Landsorganisationen i Sverige, LO. Detta skedde i Saltsjöbaden på Grand Hotell Saltsjöbaden den 20 december 1938 och kallas därför Saltsjöbadsavtalet. Avtalet fastställde den svenska arbetsmarknadens norm att arbetsmarknadens parter ska sluta avtal utan inblandning av regeringen.

1997 kompletterades modellen med Industriavtalet som har betydelse för det så kallade ”märket”, som reglerar storleken på kostnadsförändringarna och längden på de nya framförhandlade kollektivavtalen.

– Effekten av överenskommelserna genom historien har blivit en stabil arbetsmarknad. Något som i sin tur har bidragit till att Sveriges arbetsmarknad har kunnat utvecklas. Därmed har vi också kunnat bygga upp det svenska välfärdssystemet. Modellen innebär också att arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra ständigt utvecklas, säger Rolf Bladh, förhandlingschef på Måleriföretagen.

Kollektivavtal reglerar även sådant som redan är på plats vid en anställning. 

– Det är lätt att ta saker som till exempel extra pensionsinbetalningar och kollektivavtalsförsäkringar för givna men kollektivavtal säkerställer att medarbetaren får allt detta, säger Rolf Bladh. 

 – Den svenska modellen av kollektivavtal är en fungerande relation mellan arbetsmarknadens parter som vi ska värna om. Och det är viktigt att det även i fortsättningen är parterna som styr utvecklingen av kollektivavtalen. Detta värnar vi om både nationellt och internationellt inom till exempel EU. Något att ha i åtanke den här dagen när det är kollektivavtalets dag, avslutar Rolf Bladh.