Fler elever sökte Bygg- och anläggningsprogrammet i år

De senaste åren har antalet sökande till Bygg- och anläggningsprogrammet varierat kraftigt. I år skedde en ökning av antalet sökande till programmet. Antalet personer som valde måleri som inriktning i årskurs två ökade också, så även antalet kvinnor på målinriktningen.

För två år sedan vände den nedåtgående trenden som präglat många yrkesprogram och antalet sökande till Bygg- och anläggningsprogrammet ökade med 5 procent. Det blev tyvärr en kortvarig uppgång eftersom antalet sökande förra året sjönk med 5 procent igen. I årets statistik ser det bättre ut igen. Preliminär statistik från Skolverket visar att antalet sökande till programmet åter växer med 6 procent, en utveckling som Måleriföretagen nu hoppas håller i sig. 

På måleriinriktningen ser det också positivt ut. Antalet elever som valde inriktningen i årskurs två förra året ökade med hela 16 procent jämfört med föregående årskull. Även antalet kvinnor på inriktningen ökar ett par procent till hela 35 procent.

- Det här är positivt, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen. Vi har de senaste åren legat på ungefär samma elevantal totalt på måleriinriktningen, men nu hoppas vi att den negativa trenden programmet upplevt vänder. Får vi fler elever att välja programmet hoppas vi att fler i slutändan väljer att bli målare. Särskilt roligt är det att antalet tjejer på inriktningen åter växer.