Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Regeringen har lämnat ett förslag till Lagrådet om att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå, dvs. per betalningsmottagare, ska lämnas löpande till Skatteverket. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande. Uppgifterna ska normalt lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration i stället för som sker idag, årligen i en kontrolluppgift. 

- Måleriföretagen har tillsammans med Byggbranschen i samverkan drivit den här frågan i många år, och det är mycket positivt att förslaget nu är hos lagrådet, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige. Vi arbetar aktivt för åtgärder och regelverk som kan minska skattefusket, och istället främja den sunda konkurrensen. Uppgifter på individnivå är en oerhört viktig del i detta arbete.    

En arbetsgivardeklaration ska också innehålla vissa andra uppgifter som i dag lämnas i bl.a. kontrolluppgiften om intäkt i inkomstslaget tjänst. Det nya systemet ska införas stegvis och uppgiftsskyldiga som ska föra en personalliggare och som vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda omfattas av systemet från och med den 1 juli 2018. 

Övriga uppgiftsskyldiga omfattas av systemet från och med den 1 januari 2019. Dessutom föreslås att Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska få medges direktåtkomst till uppgifterna per betalningsmottagare.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs pressmeddelandet på regeringens hemsida