Information om Medlemsuppgiftsinsamling till Svenskt Näringsliv

Den 17 januari startar årets insamling av medlemsuppgifter. Det är Svenskt Näringslivs insamling av uppgifter som bl.a. ligger till grund för medlemsregister och fakturering av medlemsavgifter.

Med början i nästa vecka kommer inloggningsuppgifter att skickas ut på brev eller e-post till samtliga företag som är medlemmar i Måleriföretagen i Sverige.

Svenskt Näringsliv samfakturerar både egna avgifter och Måleriföretagens medlemsavgifter.

Beräkningsunderlaget baseras på total lönesumma inkl VD, arbetare, tjänstemän och övriga för föregående år, dvs den lönesumma som rapporterats in till Skatteverket och som avser löner för 2016.

Svenskt Näringsliv kommer att fakturera två gånger per år. Första fakturan skickas i början av april och avser perioden 1 jan – 30 juni och andra fakturan skickas ut i början av oktober och avser perioden 1 juli – 31 december.

Det är viktigt att alla medlemsföretag loggar in och registrerar uppgifter om löner, antal anställda, adressändringar före den 17 februari. Detta för att faktureringen av medlemsavgifter skall bli rätt.

OBS! Är du enmansföretagare är det viktigt att du rapporterar in din egen lönesumma i fältet för tjänstemän för att inte faktureras rörliga serviceavgifter. 

Lillemor Fagerback
Administratör medlemsregister

Skicka e-post

010 48 49 528