Drygt ett år sedan #metoo – DO granskar företag inom bygg- och anläggningsbranschen

Det har gått drygt ett år sedan hashtagen metoo skapades för att uppmärksamma omvärlden på hur omfattande sexuella trakasserier och övergrepp är mot kvinnor. Uppropet spred sig som en löpeld och nådde även byggbranschen i Sverige under hashtagen #sistaspikenikistan. Just nu granskar DO företag inom bygg- och anläggningsbranschen för att säkerställa att de har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Och Pontus Sjöstrand, vd för Måleriföretagen, betonar vikten av att jobba förebyggande med åtgärder mot kränkningar.

Kan du se att uppropet har påverkat måleribranschen?
– Uppropet har gjort oss medvetna om ett beteende som inte är accepterat och att det här måste tas på allvar, vi kan inte låtsas att sådana här kränkningar inte existerar. Ingen, varken kvinna eller man, ska behöva utsättas för kränkningar. Vår bild är att en majoritet inom branschen ställer sig bakom uppropet och välkomnar ett arbete mot trakasserier och övergrepp. Nu är det viktigt att det arbetet fortsätter.

Vad kan man göra åt problemet?
– Det kan behövas parallella insatser. Arbetet med arbetskultur och attityder inom byggbranschen behöver fortsätta. Det ska vara självklart att det ska råda nolltolerans mot sexistiskt eller könsdiskrimenande språk på arbetsplatserna. Det här handlar till stor del om ledarskap. Är du ledare måste du tydligt visa vilken värdegrund som gäller. Vi kan också behöva stötta de som har blivit utsatta så att de vågar anmäla kränkningen och att säkra en rättssäker hantering.

Måleribranschen är den bransch inom byggsektorn som lockar flest kvinnor. Varför är det så?
– Vi är stolta över att målaryrket lockar både kvinnor och män. Runt 50 procent av alla kvinnor som söker sig till Bygg- och anläggningsprogrammet i gymnasiet väljer måleriinriktningen. Det är ett kreativt och fritt yrke med många karriärvägar som passar både kvinnor och män men även här har vi ett fortsatt jobb att göra. Vi kan till exempel lyfta fler kvinnliga målare, något som i sin tur kan få fler kvinnor att söka sig till branschen.

Just nu granskar DO företag inom bygg- och anläggningsbranschen för att säkerställa att de har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Var kan företagare inom måleribranschen hitta stöd för åtgärder mot bland annat diskriminering och sexuella trakasserier?
– Utan stöd och kunskap kan det vara svårt att bedriva förebyggande åtgärder mot sexuella trakasserier. Prevent har tagit fram hjälpmedel för våra medlemsföretag, till exempel en checklista som hjälper organisationen att se till att rutiner och riktlinjer är på plats. Sen finns även en gratis brevskola med tips på vad hur man kan hantera och förebygga trakasserier på jobbet.

För mer information, gå in på Prevents hemsida här: