Målareförbundets anklagelser mot Måleriföretagen i Sverige

Svenska Målareförbundet har i ett brev till ett antal förbund inom LO och Svenskt Näringsliv samt i tidningen Arbetet, riktat allvarliga anklagelser mot Måleriföretagen, och vår ordförande Jörgen Bergqvist. Anklagelsen om att vi som motpart skulle ha agerat bedrägligt är enligt oss oacceptabelt. Måleriföretagens svar till anklagelserna hittar du nedan. Skrivelsen har även skickats till mottagarna av Målareförbundets brev.

Tidningen Arbetet

För mer information, kontakta Rolf Bladh, förhandlingschef Måleriföretagen i Sverige på 0770-93 90 65.

 

 

Stockholm 2016-02-25 

Med anledning av det brev vi har mottagit från Svenska Målareförbundet kring statistikavtalet

Svenska Målareförbundet har i ett brev till ett antal förbund inom LO och Svenskt Näringsliv, samt till Medlingsinstitutet riktat allvarliga anklagelser mot Måleriföretagen och vår ordförande Jörgen Bergqvist.

Enligt Målarförbundet vilar 2013 års avtal på en felaktighet som beror på att Jörgen Bergqvist, på eget bevåg och i hemlighet, gjorde en ensidig ändring i avtalet vad gäller valet av den databas som ligger till grund för den gemensamma lönestatistiken. Därmed anser Målareförbundet att 2013 års avtal har gett deras medlemmar lägre lön än vad parterna var överens om när avtalet tecknades.

De anklagelser som Målareförbundet riktar mot Måleriföretagen och mot vår ordförande ska ses som en del i det mycket uppskruvade tonläge i vilket Målareförbundet har valt att inleda årets avtalsförhandling.

Det händer naturligtvis att en part i efterhand kan ångra någon del i ett avtal som man har ingått, men att låta det bli en anklagelse om att motparten har agerat bedrägligt är oacceptabelt.

Det avtal som ingicks 2013 var på sedvanligt sätt föremål för ingående diskussioner och utbyte av textförslag. Det avtal som slutligen blev föremål för båda parters undertecknande var också den text som båda parter var överens om. Kring detta råder det inget tvivel och processen finns också dokumenterad hos Måleriföretagen.

Vi har inlett 2016 års förhandlingar med en konstruktiv utgångspunkt i syfte att snabbt nå ett avtal som båda parter är överens om. När Målareförbundet nu väljer taktiken att rikta anklagelser mot oss för att bryta mot god förhandlaretik och mot vad som är god sed på svensk arbetsmarknad riskerar deras agerande att leda till att årets avtalsrörelse blir onödigt konfliktfylld.


Björn Hellman
Vd Måleriföretagen i Sverige