Riksdagsbeslut om utökad fredsplikt!

Riksdagen har röst ja till att stridsåtgärder mot företag som omfattas av kollektivavtal endast blir tillåtna under vissa förutsättningar.

Enligt riksdagsbeslutet utökas fredsplikten på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister. På sin hemsida skriver riksdagen:

”För att en arbetstagare ska få delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste syftet vara att uppnå ett kollektivavtal och arbetstagarorganisationen måste ha förhandlat med arbetsgivaren om sina krav. Vidare ska också fredsplikten vid rättstvister utökas. Det ska inte vara tillåtet för en arbetsgivare eller en arbetstagare att ta till stridsåtgärder för att utöva påtryckningar i en rättstvist.”

- Det är ett bra beslut. På det här sättet stärks skyddet för arbetsgivare med kollektivavtal. Något som i förlängningen kan stärka den svenska modellen, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2019.