Uppskattat seminarium om alg- och mögelbeväxning genomförs i Umeå den 3 maj

Nu håller Måleriföretagen och Sveff ytterligare ett seminarium om alg- och mögelbeväxning. Seminariet kommer denna gång att genomföras i Umeå, datumet är den 3 maj. Måleriföretagen har tillsammans med Sveff, Sveriges Färgfabrikanters förening, genomfört flera seminarium om problematiken med alg- och mögelbeväxning på målade ytor utomhus.

Problemet är välkänt och vanligt förekommande till följd av klimatförändringar samt några varma och fuktiga vintrar de senaste åren. Seminarierna, som har genomförts i Stockholm, Jönköping, Malmö och Göteborg, har fokuserat på att belysa vilka förutsättningar som krävs för att mögel- och algbeväxning på målade material ska uppstå, åtgärder för att motverka denna som leverantörens och entreprenörens ansvar.

Påväxtseminarium i Umeå den 3 maj 2018
Nu håller Måleriföretagen och Sveff ytterligare ett seminarium om alg- och mögelbeväxning. Seminariet kommer denna gång att genomföras i Umeå, datumet är den 3 maj och seminariet pågår mellan kl. 11:30 till 16:00. Medlemmar kan anmäla sig till seminariet genom att klicka HÄR.

Föreläsarna består av experter från såväl forskningssidan som färgindustrin som förklarar hur viktigt valet av virke är i byggprocessen och hur olika virkestyper i sig bidrar till beväxningsproblematiken. Att entreprenören använder rätt material, på rätt sätt och på rätt virke är också faktorer som påverkar den målade ytans motståndskraft över tid.

Jurister från advokatfirman Foyen kommer även att vara på plats och informera om entreprenörens ansvar i såväl konsumententreprenader som kommersiella entreprenader. Seminariedeltagarna får även chansen att ställa frågor och diskutera vanligt förekommande problem med experterna.