Ny premiebefrielseförsäkring

I avtalsrörelsen 2017 kom Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet överens om att införa en premiebefrielse för den pensionsavsättning som sedan tidigare gällt mellan parterna. Denna premiebefrielse ska gälla från och med den 1 januari 2018.

I samband med de efterkommande diskussionerna med AFA beslutades att överenskommelsen följer de villkor gällande premiebefrielseförsäkring som redan finns i AFA.

Premiebefrielsen omfattar således arbetstagare som får sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, graviditetspenning eller föräldrapenning från försäkringskassan.

Det innebär att försäkringen kan ta över arbetsgivarens inbetalning av premierna till pensionsavsättningen under den anställdes frånvaro. Försäkringen gäller även vid arbetsskada och i samband med föräldraledighet.

Kostnaden för detta tas ut inom ramen av det belopp som företagen avsätter till extrapensionen, vilket innebär att företaget inte påverkas ekonomiskt.

Anmälan görs hos AFA Försäkring

AFA Försäkring är försäkringsgivare för AGS och premiebefrielseförsäkringen. Den anställde måste själv anmäla sitt behov av ersättning dit. Enklast görs detta via AFA Försäkrings webbplats. I samband med detta görs också en ansökan om premiebefrielse.

Din roll som arbetsgivare är att intyga anställningen. Naturligtvis bör Ni påminna Er anställde om att den härmöjligheten finns.