Medlemsintervju med AJS Måleri

Kalle Åkebring, delägare i AJS Måleri tror på ett samarbete måleriföretag emellan där han menar att Måleriföretagen i Sverige har stor betydelse. Han menar också att alla företag måste ta ansvar för att föryngra branschen.

I november förra året blev ni utnämnda till ”Årets utbildningsföretag” på Måleriföretagens årsmöte. Hur har ni arbetat med just utbildningsdelen i företaget? 

- Ja precis, det var en stor ära att ta emot priset och vi ställer oss ödmjuka till det. Tidigare ingick vi ett projekt tillsammans med Stockholms stad. Där arbetade vi bland annat tillsammans med en kille från Syrien som hade haft ett eget måleriföretag. Sedan kom han till Sverige på grund av omständigheterna i Syrien. Han kom då in på måleriutbildningen på Kista gymnasium och där kom vi i kontakt med honom. Det visade sig att han är en grym målare och nu ser vi fram emot den dagen då hans lärlingstid är över och han är utlärd målare. Vi tar också in många skolpraktikanter, då handlar det såklart mycket om att ”se och lära” men vi försöker se till att lärlingarna som kommer till oss får göra så mycket praktiskt som möjligt. Det ligger ett stort ansvar på oss företag i branschen att föryngra branschen och det är något vi tar på stort allvar. Måleriet är trots allt ett väldigt roligt yrke där man får uppleva resultat på riktigt. Och vi vill pusha fram den stoltheten som finns i att vara målare till de yngre. 

Vad anser du är den främsta utmaningen med måleriet? 

- Att motivera sina medarbetare är alltid en viktig utmaning. En annan utmaning är att få potentiella kunder att förstå värdet med vårt arbete och vilja betala för det värdet. Sedan varierar det hur mycket jobb vi har vilket är en utmaning, som för de flesta måleriföretag. Vi krigar också mot stor konkurrens. Jag tycker att alla måleriföretag som besitter en stor yrkeskunnighet förtjänar en större respekt på marknaden. Färglära som handlar om hur färg är uppbyggt är inte någonting som alla kan, men en sådan kompetens är ytterst viktigt vid alla former av projekt.

På vilket sätt har ni nytta av oss på Måleriföretagen? 

- Vi har haft mycket nytta av Måleriföretagen på flera sätt. Vad gäller exempelvis alla sorters blanketter och mallar så är det alltid enkelt att få tag på. Det sparar mycket tid för oss. Sedan kan vi alltid höra av oss när det dyker upp frågor. Ibland hamnar man trots allt i utmanande situationer vare sig man vill eller inte. Då är det bara att lyfta på luren och sedan vet vi hur vi ska ta oss an situationen. Vi använder också Måleriföretagens logga på offerter och så vidare, det stärker oss som företag och det finns ett stort värde i att säga att man är medlem. 

Vad är den främsta anledningen att vara medlem enligt dig? 

- Hela grejen är att man aldrig står ensam. Det är bra att kunna ha någon bakom ryggen som alltid kan hjälpa dig. Utbildningarna är också väldigt bra. Sedan tycker jag att alla möten och träffar som Måleriföretagen anordnar är fantastiska. Dels därför att man får väldigt bra information och dels därför att man får träffa branschkollegor. Jag har fått jättebra kontakt med många målerifirmor via bland annat Framtidsgruppen. Det är viktigt därför att vi alla sitter i samma båt. Även om vi är konkurrenter så upplever jag att det finns en god sammanhållning oss företag emellan. Man delar med sig av erfarenheter och ger tips och stöttar varandra. Jag vet exempelvis att ett företag i Helsingborg skickade upp några målare till ett företag norrut som behövde hjälp. Sådant är ganska unikt och väldigt värdefullt. Nu ska vi även åka till LO Måleri i Helsingborg och höra om hur de arbetar och sedan bara umgås. Det är så himla bra och det är tack vare Måleriföretagen som det blir av. Känslan är att Måleriföretagen ligger i framkant vad gäller att sammansvetsa branschen. Så jag skulle säga att bara dessa medlemsträffar gör det värt att vara medlem. 

Ni har verkat i Stockholm i 50 år – vad tror du är den främsta anledningen till att ni lyckats etablera er så pass bra?

- Det handlar främst om att vara rädd om sina kunder och medarbetare. Det är svårare att driva in en ny kund än att behålla en gammal. Lojalitet, seriositet och professionalism är väldigt viktigt. Det leder till att man erhåller referenser vilket bidrar till att det blir enklare att få arbeten. Sedan tror jag faktiskt att vi har haft en fördel av att vi har haft en låg personalomsättning. Det har gjort att det finns en trygghet inom företaget. Det tror vi är viktigt därför att om folk trivs så smittar det av sig inom företaget och vidare till kunderna. 

Vad tycker du är det bästa med måleriet? 

- Det kanske låter som en klyscha men det är att göra kunderna nöjda. Det är alltid roligt att se en nöjd kund när ett arbete har gått i mål. Det ger mig mycket glädje när jag får känna en yrkesstolthet. Ofta har kunden en vision och en drömbild i sitt huvud om hur de vill att det färdiga resultatet ska bli och den drömbilden får vi uppfylla. Så nöjda kunder slår allt, så är det bara. I övrigt så gillar jag att det är ett så fritt yrke. Man har sin arbetsbeskrivning och sedan får man lägga upp dagarna på ett sätt som passar en själv.