Sveriges Byggindustrier varslar om skyddsåtgärder mot Byggnads storstrejk

Igår påbörjade Byggnads en strejk som direkt och indirekt berör 525 arbetsplatser och 9700 byggnadsarbetare i ett första skede. För att skydda Sveriges Byggindustriers medlemsföretag varslas idag om skyddslockout på Byggavtalets område avseende Byggnads medlemmar som är anställda i medlemsföretag som direkt eller indirekt är påverkas av Byggnads strejk.

- Byggnads storstrejk är oansvarig. Vi har ansträngt oss för att försöka att hitta en kompromiss och för att undvika en strejk. Medlarna har gett oss två olika bud och ändå väljer Byggnads att ta till strejkvapnet. Det drabbar våra små och medelstora företag allra mest och därför ser vi idag ingen annan lösning än att skydda våra företag, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier. 

Skyddslockouten påbörjas den 22 april klockan 06.00 och utökas den 26 april när Byggnads varsel 3 träder i kraft. Lockouten gäller tills vidare. 

Det var den 30 mars som Byggnads varslade om strejk. De utsedda medlarna presenterade den 9 april 2016 en välbalanserad hemställan med kompromisslösningar för att tillgodose båda parters intressen. Hemställan innehöll bl.a. en låglönesatsning, förslag för förbättrad jämställdhet, integration och arbetsmiljö samt utökad möjlighet att delegera mandat till de fackliga förtroendemännen. Byggnads sa nej till denna hemställan. Den 11 april presenterade medlarna därför en ny hemställan som innebar att avtalet inte förändras alls och att lönenivåerna i avtalet ska höjas i enlighet med det märke som har sats av den konkurrensutsatta industrin. Byggnads sa nej även till denna hemställan.

Läs pressmeddeladet från Sveriges Byggindustrier i sin helhet här >>