LO vill förhandla om tryggare jobb

LO begär förhandling med Svenskt Näringsliv för att skapa tryggare anställningar. Måleriföretagen ser positivt på att diskussioner inleds mellan Svenskt Näringsliv och LO.

LO-förbunden har pekat ut ett antal områden där de vill förbättra situationen för medlemmarna. Det handlar bland annat om att det ska finnas möjlighet till kompetensutveckling och att ställa om från ett jobb till ett annat om det behövs samt om att begränsa visstidsanställningar och inhyrning.

 Det är bra att det förs diskussioner mellan LO och Svenskt Näringsliv, det här är viktiga frågor. Samtidigt måste vi komma ihåg att visstidsanställningarna kan behövas för att företag ska kunna hantera förändringar i efterfrågan. Det kan till exempel handla om att en tjänst är extra efterfrågad under en begränsad period. Dessutom kan visstidsanställningar många gånger vara ingången till fast anställning, säger Björn Hellman, vd Måleriföretagen.