Förhandlingar gällande måleriavtalet återupptas

Idag återupptar Måleriföretagen och Målareförbundet förhandlingarna rörande Måleriavtalet. Detta efter att parterna sedan i lördags haft paus i förhandlingarna. 

- Det känns mycket positivt att vi i samförstånd kommit fram till att återuppta förhandlingarna. Vi kommer att ta vårt ansvar för att driva förhandlingarna framåt på ett konstruktivt sätt och vår förhoppning är givetvis att parterna så snart som möjligt ska kunnas enas om ett nytt kollektivavtal för måleribranschen, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige.