Arbetsmarknadens parter överens om strejkrätten

Arbetsmarknadens parter har enats om ett förslag som innebär att det inte längre ska vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Bakgrunden till förslaget är konflikten i Göteborgs hamn. Måleriföretagen välkomnar förslaget, som arbetats fram av facken och arbetsgivarorganisationerna tillsammans.

- Att parterna gemensamt har hittat en lösning som ska förhindra beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen är mycket glädjande. Det måste vara tydligt att ett företag som omfattas av kollektivavtal kan räkna med fredsplikt. Det här gynnar inte bara våra medlemsföretag och näringslivet i stort utan även kollektivavtalsmodellen, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen.

Förslaget påverkar däremot inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader. Ingen inskränkning görs i strejkrätten i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

Med anledning av konflikten i Göteborgs hamn tillsatte regeringen en utredning som skulle se över strejkrätten. Den utredningen är planerad att presenteras den 20 juni. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) meddelade på en pressträff att parternas förslag, som hon ser som balanserat och genomarbetat, kommer gå före andra förslag.