Stölderna ökar på byggarbetsplatserna – se till att förebygga inbrott!

Hela byggbranschen brottas med problem med inbrott. Inom försäkringsbranschen ser man en trend inom anmälda skador, där antalet stölder ökar de senaste åren. Och även om du som företagare har en bra försäkring så kostar stölder mycket tid, avskrivning, självrisker och kanske också stopp i produktion.

             Foto: Johan Lygrell

Martina Jonaeson arbetar med försäkringar på Säkra Stenstaden.

Hur kan man förebygga inbrott?
– Genom att ligga steget före tjuven. Många inbrott sker i bilar så förvara inte egendom där. Nästa steg blir arbetsplatsområdet, det är viktigt att låsa in allt material och alla verktyg i ett säkerhetsskåp eller i en container och att man följer försäkringsbolagets skyddskrav. Goda rutiner är A & O. På kontoret eller i verkstaden är man idag bättre på att följa sina skyddkrav, men ett tips är att ta hjälp av en lokal låssmed och gå igenom skyddet.

Vilka föremål är mest stöldbegärliga?
– Vi har fortfarande en tråkig trend kring stöld av färgsprutor. Jag skulle säga att det inte går att lämna färgsprutor i fordon eller på arbetsplatsområdet längre. Tyvärr är det ju ett otympligt verktyg men du måste behandla den precis som en dator, vars värde ligger långt under en färgspruta. En dator skulle de flesta inte lämna kvar i bilen, detta gäller även för dina handverktyg.

Det talas mycket om att man ska ha en säker nyckelförvaring för både egna och kunders nycklar, vad innebär det konkret?

– Här gäller det att gå efter vad försäkringsbolagen säger att du ska göra för att du ska få ersättning vid skada. När nycklar inte används ska de förvaras i ett godkänt låst säkerhetsskåp. Ni kan ha en förteckning över nycklarna men själva nyckeln i sig ska inte kunna identifieras till en adress. Förvara inte förteckningen över nycklarna i närheten. Vi har haft skador där man haft nyckelförteckningen bredvid skåpet, då får man inte ut någon ersättning. Helt enkelt, ha bra rutiner för nyckelhantering och kom ihåg –  lämna aldrig nycklar i bilen – då det inte ersätts alls ur försäkringen.

Att skylta om att du vidtagit förebyggande åtgärder, avskräcker verkligen det?
– Ja, det fungerar faktiskt. Vi har samarbetat mycket med SmartDNA, som är en stöldskyddsmärkning. För en viss grupp inom bygg som vi gav SmartDNA till gick antalet stölder ner medan det i övriga grupper ökade.

Vad ska man tänka på när det gäller försäkringar?
– Utnyttja oss som jobbar med detta. En av dina förmåner som medlem är att vi som är experter på detta står till ert förfogande. Vad man kan tänka på är att kontrollera:

• Din årsomsättning mot försäkringsbrevet. Fel omsättning kan ge lägre ersättning vid skada.
• Angivna försäkringsställen. (I medlemsförsäkringen ingår hela Sverige som ställe, du behöver inte anmäla något).
• Att alla dina verksamhetsområden står med.
• Vilken stöldskyddsklass din försäkring kräver och gå igenom att du uppfyller denna.

Säkra Stenstaden har tagit fram ett enklare informationsblad med tips på hur man kan förebygga stölder men också för nyckelhantering. Du hittar tipsen på Säkras hemsida där de går att beställa eller ladda ned.