Startskottet för avtalsrörelsen har gått!

Idag utbyter parterna inom industrin avtalskrav och därmed kan sägas att startskottet för avtalsrörelsen har gått.

Båda sidor yrkar på en avtalslängd på ett år. Facken vill se löneökningar på tre procent, något som Industriarbetsgivarna menar är alldeles för högt. Därutöver följer bland annat en rad kostsamma yrkanden avseende pension och försäkringar från de fackliga organisationerna.

-  Det är uppenbart att fack och arbetsgivare har helt olika syn på den ekonomiska utvecklingen. Vi ser tydliga tecken på en minskad tillväxt, ökade arbetslöshetssiffror och en stor global ekonomisk osäkerhet, något som kommer att påverka även måleribranschen. Därmed har vi en oerhört viktig avtalsrörelse framför oss, säger Camilla Hedström, förhandlingschef Måleriföretagen i Sverige.

- Det vilar ett stort ansvar på parterna inom industrin att fortsatt värna märkets betydelse för svensk arbetsmarknad, inte minst med hänsyn till att fackens krav ligger över de nivåer som var aktuella för tre år sedan då de ekonomiska förutsättningarna såg bättre ut, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.