Nu drar snart Framtidsgruppens höstmöte igång!

Nu drar snart Framtidsgruppens höstmöte igång. Måleriföretagen driver sedan flera år ledarskapsnätverket Framtidsgruppen. Jonas Lindberg, ansvarig för utbildning och branschutveckling hos Måleriföretagen och den som leder Framtidsgruppen, berättar att programmet är uppskattat och välbesökt.

Många deltagare har varit med under flera år och fler ansluter kontinuerligt, men enligt Jonas Lindberg är nya deltagare alltid välkomna.

Syftet med Framtidsgruppen är att utveckla de som har ledande befattningar hos våra medlemsföretag, något som i förlängningen kan bidra till att medlemsföretagens ledarkompetens och affärsmannaskap stärks. 

”Framtidsgruppen ger deltagarna en möjlighet att, tillsammans med branschkollegor, diskutera ledarskap, affärsmannaskap och företagsutveckling. Deltagarna kommer från hela landet, vilket bidrar till transparens och ökad insyn i de utmaningar som förenar ledare i just vår bransch. Nätverket ger också mycket bra grund för kunskaps- och erfarenhetsutbyte deltagarna emellan och möjligheten att bygga ut sitt eget nätverk”. 

Namnet Framtidsgruppen signalerar att ni blickar framåt, vilka frågor bedömer du är viktiga för våra medlemsföretag i framtiden och varför då? 

”En av måleribranschens största utmaningar är kompetensförsörjning. Hela byggbranschen har stora utmaningar i att hitta rätt kompetens för att möta målsättningar med bostadsbyggandet. Medlemmarnas konkurrenskraft och möjligheter att göra goda affärer är alltid navet i Framtidsgruppens verksamhet. Under kommande möte ska vi därför diskutera hur vi ska bli bättre på att hitta rätt kompetens för att öka medlemmarnas konkurrenskraft, hur vi förbättrar mångfalden i medlemsföretagen samt vilket ledarskap som krävs för att locka talanger från nya grupper av arbetssökande”, berättar Jonas Lindberg. 

Framtidsgruppen består utav många medlemmar i ledande roller, kan vem som helst som är medlem vara med? 

”Framtidsgruppen riktar sig till medlemmar eller personal hos våra medlemsföretag som är i arbetsledande befattning eller som redan är företagsledare. De flesta deltagarna är i åldrarna 30 år och uppåt, men gemensamt för alla är att de har erfarenhet från branschen och kan den relativt väl. Har man varit arbetsledare ett tag tycker jag absolut att man ska delta. Är man företagsledare och behöver kompetensutveckla sig eller helt enkelt är i behov av inspiration för hur man kan ta nästa steg med sitt företag så är Framtidsgruppen ett bra nätverk. Framtidsgruppen innehåller två delprogram, ett vd-program och ett arbetsledarprogram. På så vis hoppas vi kunna erbjuda innehåll som ska passa alla - oavsett var man befinner sig i sin utveckling som chef eller vilken befattning man har”, avslutar Jonas Lindberg. 

Framtidsgruppens möte är ett utav Jonas Lindbergs höjdpunkter under året och han har höga förväntningar på höstens möte. 

”Det brukar vara välbesökt, fyllt av kreativa diskussioner och bra kursmoment. Helt enkelt mycket trevligt och lärorikt.” 

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att kontakta Jonas Lindberg på tel: 010-48 49 536 eller mail: jonas.lindberg@maleriforetagen.se 

Är ni i en roll på ett medlemsföretag hos oss och skulle finna Framtidsgruppen spännande och intressant för er? Anmäl er HÄR!