Måleriföretagens huvudyrkanden till Svenska Målareförbundet

Idag har Måleriföretagen i Sverige överlämnat sina yrkanden till Svenska Målareförbundet. I årets yrkanden står flexibla och konkurrenskraftiga kollektivavtal med trygga anställningar i fokus. Måleriföretagens målsättning är att de företag som omfattas av kollektivavtal ska se tydliga fördelar - både för arbetsgivare och deras medarbetare.

- Idag upplever många företag att kollektivavtalen är hämmande, vi ser en stor fara i det. Vi vill tillsammans med Målareförbundet utveckla avtalets innehåll för att på det sättet stärka kollektivavtalets ställning. Måleriföretagen är angelägna om ett kollektivavtal som är attraktivt och ger konkurrensfördelar för de företag som omfattas, och därmed säkrar jobben för deras medarbetare, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.

Ett konkret exempel på ökad flexibilitet i avtalet är regleringen om arbetstider. Arbetstidsreglerna i Måleriavtalet gör det omöjligt att i större utsträckning justera arbetstiderna efter medarbetares behov -  även om företagets verksamhet skulle medge detta.

- I dagens samhälle är det centralt att en arbetsgivare kan skapa förutsättningar för att deras medarbetare ska kunna få ihop sin vardag och förena arbete och familjeliv. Om vi ska säkra framtidens kompetensförsörjning är detta något som måste gälla även i måleribranschen, säger Björn Hellman.  

Måleriföretagen har stora förhoppningar om att årets avtalsrörelse ska ske i samförstånd och ser positivt på kommande förhandlingar.

- Vi har ett gemensamt ansvar att arbeta aktivt för att fler ska vilja vara verksamma i måleribranschen. Förra året strandade våra förhandlingar rejält vilket självklart är beklagligt. Nu blickar vi framåt och hoppas på konstruktiv dialog och ett förhandlingsresultat som för hela branschen framåt. Det är en ambition som jag tror att vi delar med Svenska Målareförbundet, säger Björn Hellman.

Måleriavtalet löper ut den 30 april 2017. Målareförbundet och Måleriföretagen inleder nu avtalsförhandlingarna.  

För kommentarer, kontakta Björn Hellman, vd på Måleriföretagen, på 070-934 90 15

Se huvudyrkanden