Måleriföretagen i UNT om att återställa ROT-avdraget till 50 procent!

ROT-avdraget har en stor samhällsekonomisk betydelse. I en tid av ekonomisk osäkerhet krävs effektiva reformer för att motverka svartjobb och istället skapa fler vita jobb, skriver Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen, på debattsidan i Uppsala Nya Tidning, UNT.

I somras höjdes taket för RUT-avdraget till 50 000 kronor för alla, oavsett ålder. Samtidigt har regeringen valt att utreda om RUT-avdraget ska utökas ytterligare. Regeringen menar att RUT-reformen kan bidra till ökad sysselsättning, framförallt bland personer med svagare anknytning till arbetsmarknaden, och att den dessutom kan bidra till minskat svartarbete.

Ett steg i rätt riktning kan tyckas. Men om det är fler arbetstillfällen och ett kraftfullt verktyg mot svartarbete som regeringen vill ha – varför satsar inte finansminister Magdalena Andersson då på både RUT och ROT? Politikerna borde satsa på att jämställa även procentsatserna, det vore logiskt.

Enligt Kantar Sifos senast undersökning, framtagen på uppdrag av Måleriföretagen, tror dessutom mer än varannan tillfrågad (53 procent) att om ROT-avdraget återställs till 50 procent skulle det ha stor effekt när det gäller att skapa nya arbetstillfällen inom hantverksyrken. Dessutom tror nästan sju av tio (66 procent) att viljan att köpa vita hantverkstjänster skulle öka om ROT-avdraget återställdes till 50 procent.

ROT-avdraget har en stor samhällsekonomisk betydelse och handlar om mer än att människor ska ha större möjlighet att kunna köpa bra hantverkstjänster och renovera sina hem. Det handlar om att skapa nya, vita jobb, bidra till statskassan och verka för en sund bransch utan svartjobb.

Läsa hela artikeln här.