Arbetsledarutbildning för våtrumsmålning 21 mars i Stockholm

För företag som tänker auktorisera sig för våtrumsmålning erbjuder MVK, Måleribranschens våtrumskontroll, en ny chans att genomgå tillhörande arbetsledarutbildning. Utbildningen genomförs i Malmö den 8:e maj.

Syftet med utbildning

Utbildningen syftar till att deltagaren ska få grundläggande kunskap om branschens förekommande standardavtal och kontraktsformulär. Kursen har sin utgångspunkt i praktisk hantering av vanligt förekommande anbuds- och kontraktshandlingar. 

Utbildningen riktar sig till personer i ledande befattningar hos måleriföretag. 

Auktorisation

Utbildningen är ett led i att auktorisera sig enligt Auktorisation för Våtrumsmålning. För att bli ett auktoriserat företag ska alla de målare på företaget som målar godkända våtrumssystem, ha gått Kurs i våtrumsmålning. Dessutom ska någon i företagets ledning ha genomgått både Kurs i våtrumsmålning och den nu tillgängliga utbildningen Arbetsledarutbildning för våtrumsmålning. Därefter kan ditt företag ansöka om auktorisation. Utbildningen följer Boverkets riktlinjer. 

Kort presentation av utbildningsledare 

Utbildningsledarna är personer som sitter i arbetsrådet för MVK, samt advokat Johan Fernström. Johan Fernström har tioårig erfarenhet från yrkesarbete i byggbranschen och har stor erfarenhet av att hantera entreprenadjuridik, särskilt med avseende på måleribranschen. Johan Fernström arbetar löpande med att biträda bygg- och måleriföretag i avtalsfrågor och rättstvister. 

Utbildningen pågår mellan kl. 08:00 – 16:00.

Vill du veta mer? Kontakta Kerstin Sedendahl, tfn. 070-637 57 07 eller e-mail: kerstin.sedendahl@ktf.se 

Anmälan till utbildningen gör du HÄR!