Har du svårt att rekrytera till ditt företag – våga tänka nytt!

För att öka möjligheten för kompetensförsörjning inom byggsektorn har en ny överenskommelse tecknats av sektorns parter, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen.

Tidigare handlade Galaxen Byggs arbete om att hjälpa personer med någon form av funktionsnedsättning till anpassade anställningar medan den nya överenskommelsen även omfattar rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa.

Överenskommelsen, som bygger på samverkan genom de regionala samverkansgrupperna som finns etablerade i hela landet, innebär möjligheter för dig som arbetsgivare.

Ett första steg mot en anställning av en nyanländ eller långtidsarbetssökande eller en arbetsplatsförlagd rehabilitering går via en anmälan till Galaxen Bygg.

Som arbetsgivare med rekryteringsbehov får du hjälp och stöd av handläggarna på Galaxen Bygg. De ansvarar för rätt matchning utifrån ditt företags behov samt hela rekryteringsprocessen. Handläggaren hjälper även till med introduktion/anpassningar och uppföljning på arbetsplatsen. Vid alla anställningar utgår också ett ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen och i vissa fall gäller även särskilt överenskomna anställningsregler. Målet är att ingen kompetens ska gå förlorad och att personerna på sikt ska få ett reguljärt arbete utan stöd.

Vill du veta mer eller är intresserad av att få hjälp med ditt rekryteringsbehov läs mer på Galaxen Bygg.