Medlemsintervju med Johanna Thelander

Johanna Thelander, arbetschef på familjeföretaget Thelandersson Bygg och Måleri tycker att måleriyrket är fantastiskt och vill se fler kvinnor i branschen.

Vilka är Thelandersson Bygg och Måleri och vad är din roll på företaget? 

- Vi är ett familjeföretag och idag är vi 30 anställda, varav hälften är målare. Min pappa startade företaget för 30 år sedan och för 10 år sedan slog vi ihop företaget med ett byggföretag. Eftersom min pappa heter Thelander och ägaren till byggföretaget heter Andersson så blev namnet på företaget Thelandersson Bygg och Måleri. 

- Min roll i företaget är arbetschef men jag gör allt möjligt. Det varierar från dag till dag. Jag har självklart personalansvar men dagarna kan se helt olika ut. Ibland kan jag sitta och köra ut färg, ibland jobbar jag med miljö och ibland stöttar jag målarna. Jag tror många i min roll som arbetar på mindre företag känner igen sig, själva titeln är inte så viktig utan huvudsaken är att vi tillsammans ser till så våra medarbetare trivs, mår bra och kan utföra sitt arbete på bästa sätt. Så även om min titel är ”arbetschef” så gör jag allt möjligt. 


Johanna Thelander

Vad tycker du är det bästa med måleriet? 

- Sedan jag började som målare så har jag alltid tyckt om att se förändringen och slutresultatet av ett arbete. Idag när jag inte målar lika mycket så tycker jag att det absolut bästa är att få träffa så många härliga människor.

Idag är könsfördelning bland män och kvinnor i måleribranschen ca 70/30 bland lärlingar. Johanna Thelander ser dock, trots ojämna siffror, positivt på framtidens måleribranschen och rekommenderar måleriyrket till andra kvinnor. 

- Jag har varit i yrket i nästan 12 år nu och i början reagerade många med förvåning över att en tjej kom, men idag är det inte många som ser det som konstigt. Ibland kan det finnas en jargong inom måleribranschen som är rätt hård och då kan det vara bra att ha lite skinn på näsan. Men jag upplever främst måleribranschen som att folk är väldigt snälla och behjälpliga. Många tycker det är roligt när det kommer in en tjej. Sedan upplever jag det som att det nu också har kommit in fler tjejer vilket är kul även om det självklart är en stor skillnad på könsfördelningen fortfarande. Så jag skulle verkligen vilja se fler tjejer. Jag tror många tjejer har inställningen att yrket är väldigt tungt, men det finns en möjlighet för alla att kunna måla. Jag skulle rekommendera kvinnor att börja med måleriet för att det är ett roligt, socialt och varierande yrke. 

Vad ser du för utmaningar för branschen?

- Att få in nya målare till företaget är svårt många gånger. Att hitta tjejer till företaget och måleribranschen är ännu svårare men också en viktig utmaning.  Jag skulle verkligen vilja ser fler tjejer generellt komma in branschen, det är ett så roligt och bra arbete. 

På vilket sätt har ni nytta av oss på Måleriföretagen? 

- Om man hamnar i en situation där man inte känner sig helt bekväm så har vi alltid kunnat vända oss till Måleriföretagen för att få råd. Sedan är det toppen att enkelt kunna ladda ner alla blanketter och mallar som man behöver. Även telefonutbildningarna tycker vi är mycket bra. Vi har också varit på andra kurser, bland annat om våtrumsmålning som var väldigt bra. Jag personligen är också med i Framtidsgruppen och det är otroligt lärorikt att delta i deras träffar. Det är jättebra nätverkande och roligt att vara där. När Framtidsgruppen träffas är inga konkurrenter utan man hjälper varandra med allas olika utmaningar. Det har verkligen gett mig väldigt mycket. Där skulle det också vara jätteroligt om det kom lite fler tjejer.

Vilken är den främsta anledningen till att vara medlem enligt dig? 

- Vi har varit medlemmar så länge som företaget funnits och för oss har det alltid varit en trygghet att vara medlem. Att man alltid har någon i ryggen och någon som är redo att hjälpa oss om det behövas.